درباره ی ما

مجموعه گایجین با هدف تولید پوشاک برای استفاده روزمره، با طراحی جذاب و قیمت مناسب راه اندازی شد.
چشم انداز ما گسترش استایل گایجین در ایران و سپس در سراسر دنیا میباشد.
گایجین در سال ۱401 تاسیس شد.